Onze locaties
 
Pax is de regioschool van het Land van Maas en Waal. Ons onderwijsaanbod is breed, met vmbo, havo en vwo. We werken vanuit drie verschillende locaties: twee in Druten (Pax Coothstraat en Pax Klepperheide) en één in Beneden-Leeuwen (Pax Junior). Elke locatie heeft een eigen karakter en daar zijn we trots op!
Pax Junior
Pax Junior is een kleinschalige locatie in Beneden-Leeuwen met ongeveer 180 leerlingen. In het gebouw van Pax junior zijn ook de twee basisscholen De Wijzer en De Leeuwenkuil en de kinderopvang gevestigd. Daar waar het kan en ondersteunend is aan het leerproces van de leerlingen, werken we met hen samen. De overgang van de basisschool naar de relatief kleine locatie is ten opzichte van de andere locaties minder groot. Op Pax junior bieden we onderwijs aan in koersklassen.
 
 
Pax Coothstraat
Pax Coothstraat is onze locatie in Druten met zo'n 525 leerlingen. Op deze locatie zitten vmbo- en havo-leerlingen. We hebben daar drie verschillende koersklassen; vmbo-basis/vmbo-kader, vmbo-kader/vmbo-theorie en vmbo-theorie/havo. Na twee jaar maak je de keuze welk niveau het beste bij je past. Op alle niveaus bereiden we leerlingen met kennis en vaardigheden voor op hun vervolgopleiding. Ook ontwikkelen we bij de leerlingen specifieke vaardigheiden, keuzes maken, samenwerken en ICT-vaardigheden.
 
Op hoofdlijnen zien de vier leerjaren er zo uit:
- Leerjaar 1 en 2: oriëntatie in alle profielen.
- Leerjaar 3 en 4: vervolg van het gekozen profiel met de profielvakken, gemeenschappelijke vakken, verplichte vakken en keuzevakken. Eén van deze keuzevakken mag uit een ander profiel zijn.
 
 
 
 
 
Pax Klepperheide

Pax Klepperheide is onze locatie in Druten waar zo'n 840 leerlingen onderwijs volgen op de niveaus havo en vwo (atheneum en gymnasium). We hebben daar de koersklassen havo/vwo en een vwo-klas voor leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies. We bieden een breed pakket aan (keuze)vakken, passend bij de voorkeuren van de leerling. Ook dagen we leerlingen uit hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we met verschillende talentlessen.

In de onderbouw volgt de havo- en vwo-leerling onder andere het vak science. De leerling leert de verschillende (onderzoeks)vaardigheden, zoals experimenteren, ontwerpen, modelleren en/of brongebruik. In het vak zijn de afzonderlijke schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde zó in elkaar verweven, dat de leerlingen het ervaren als één vak. Leerlingen die in de bovenbouw verder willen met een natuurprofiel kunnen het bijzondere vak Natuur, leven en techniek (NLT) kiezen.

In de bovenbouw kiezen leerlingen één van de vier profielen: Natuur en techniek (NT), Natuur en gezondheid (NG), Economie en maatschappij (EM) en Cultuur en maatschappij (CM).

We bereiden onze leerlingen voor op een passende vervolgopleiding. De meeste leerlingen gaan naar het HBO (hoger beroepsonderwijs) of naar de universiteit. Zelfstandig werken, een onderzoekende houding en samenhang tussen vakken zijn belangrijke elementen van ons onderwijs.

Atheneum en Gymnasium

Talentlessen

Uitgebreid talenaanbod

Profielen

Bijzondere keuzevakken

Profielwerkstukken

Pre University College (PUC)