Ziek en beter melden

Ben je ziek en kun je niet naar school komen? Dan moeten je ouders/verzorgers dat vóór 10.00 uur laten weten aan de locatie waar jij staat ingeschreven. Voor leerlingen in de examenklassen geldt het examenreglement. Dit betekent dat je ouders/verzorgers je afmelden vóór aanvang van de toets.

Als je  langere tijd niet naar school kunt komen, kijken we samen met jou en je ouders hoe je toch onderwijs kunt volgen. Een consulent ‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ van de onderwijsbegeleidingsdienst kan hierbij helpen.

Ouders/verzorgers kunnen via onderstaande knop digitaal hun kind ziek melden. Beter melden dient telefonisch te gebeuren.  

Ziek melden Pax Junior   Ziek melden Pax Coothstraat  Ziek melden Pax Klepperheide

Toekomstige afwezigheid melden

Moet je een dag of een gedeelte daarvan verzuimen? Dan moet je een geel verlofbriefje meenemen van school. Je ouders vullen dit briefje in en ondertekenen het. Jij levert het weer in bij de leerlingcoördinator. Ieder uur geven de docenten door welke leerlingen afwezig zijn. Als je zonder bericht afwezig bent, nemen we direct contact op met je ouders.

Je ouders mogen je ook via onderstaande button afwezig melden. 

Toekomstige afwezigheid Pax Junior

Toekomstige afwezigheid Pax Coothstraat

Toekomstige afwezigheid Pax Klepperheide

 

Verzuim voorkomen we samen

In Nederland hebben we een leerplicht. Logisch, want met goed onderwijs vergroot je je kansen voor jouw toekomst. Uit onderzoek blijkt dat verzuim een voorteken kan zijn van schooluitval. En dat willen we samen voorkomen, want we gunnen je het beste voor later.

Alle scholen en gemeenten in de regio Nijmegen werken met één verzuimprotocol. Wij dus ook. In dit Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs staat precies hoe scholen samenwerken met de leerplichtambtenaren.

Als je niet op school bent, registreren wij dat. Of je nu wel of geen goede reden hebt. Je ouders kunnen via het ouderportaal altijd zien wanneer jij er niet was.