Passend Onderwijs

 
Samen zorgen voor goed onderwijs
Je hebt recht op goed onderwijs. Ook als je meer ondersteuning nodig hebt dan wij je kunnen bieden. Samen met scholen uit de regio zorgen we daarvoor. Met extra begeleiding in onze klassen, op een andere school voor voortgezet onderwijs óf op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Natuurlijk overleggen we hierover met je ouders.
 
Het schoolondersteuningsprofiel 2021 is te openen via: Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021
 
Meer informatie vind je op www.samenwerkingsverbandvo.nl.