De mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor begeleidt en coacht jou bij jouw studievoortgang en helpt jou met allerlei zaken op school. Daarnaast is jouw mentor de contactpersoon voor jouw ouders, voor de docenten en de schoolleiding. Je kunt dus met alle vragen die met school te maken hebben bij je mentor terecht.