Vertrouwenspersoon

 
Interne vertrouwenspersonen:

Mocht je je hart willen luchten of heb je meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld), stap dan op een van onze vertrouwenspersonen af. Zij zijn er voor leerlingen, collega’s en ouders.

Op het Pax zijn er drie intern vertrouwenspersonen, dit zijn: 

Op Pax junior: Linda Leerentveld 
Op Pax vmbo: Martine Elhorst 
Op Pax havo|vwo: Job Heiltjes 

Je mag natuurlijk zelf kiezen wie je benadert, dat is niet locatie gebonden.
Het emailadres is: vertrouwenspersoon@paxchristicollege.nl

Meldcode

Wij hanteren als school de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.
Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

 

Externe vertrouwenspersonen:

Mw. Jacqueline Pulles
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088 - 144 0200
e‐mail: j.pulles@bezemerschubad.nl