Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen:
Mocht je je hart willen luchten of heb je meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld), stap dan op een van onze vertrouwenspersonen af. Zij zijn er voor leerlingen, collega’s en ouders.
Op het Pax zijn er drie intern vertrouwenspersonen, dit zijn: 
 
Op Pax junior: Linda Leerentveld (rechts)
Op Pax vmbo: Martine Elhorst (links)
Op Pax havo|vwo: Job Heijltjes (midden)
Je mag natuurlijk zelf kiezen wie je benadert, dat is niet locatie gebonden.
 
Meldcode
Wij hanteren als school de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.
 
Externe vertrouwenspersonen:
Mw. Jacqueline Pulles
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088 - 144 0200
e‐mail: j.pulles@bezemerschubad.nl