Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen:
Mocht je je hart willen luchten of heb je meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld), stap dan op een van onze vertrouwenspersonen af. Zij zijn er voor leerlingen, collega’s en ouders.
Op Pax zijn er drie intern vertrouwenspersonen, dit zijn: 
 
Op Pax Junior: mevrouw Rietveld (rechts)
Op Pax Coothstraat: mevrouw Elhorst (links)
Op Pax Klepperheide: de heer Heijltjes (midden)
Je mag natuurlijk zelf kiezen wie je benadert, dat is niet locatie gebonden.
 
Meldcode
Wij hanteren als school de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Externe vertrouwenspersonen:
Mw. Pulles
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088 - 144 0200
e‐mail: j.pulles@bezemerschubad.nl