Ondersteuningsteam

Soms gaat het even niet vanzelf en heb je wat extra ondersteuning nodig van school. Op Pax werken verschillende mensen die je kunnen helpen.

Afdelingsleider ondersteuningsteam 

De afdelingsleider van het ondersteuningsteam is mevrouw van Zandvoort-Enning. Zij coördineert de ondersteuning door de verschillende deskundigen binnen en buiten de school. Ze speelt een centrale rol in het ondersteuningsteam.

Orthopedagoog

Onze orthopedagogen zijn mevrouw Esselink (Pax Klepperheide) en de heer Aarts (Pax Coothstraat en Pax Junior) . De orthopedagogen hebben als taak de school te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen en medewerkers, wanneer er gedrags- en/of psychosociale problematiek speelt. Zij verzorgen bijvoorbeeld de groepstrainingen, individueel maatwerk, het schrijven van ontwikkelingsperspectiefplannen en het verrichten van handelingsgericht onderzoek. 

De orthopedagogen helpen je met het versterken van je leervermogen. Daarnaast ondersteunen ze mentoren en docenten bij de begeleiding.   

Pedagogisch medewerker

Onze pedagogisch medewerkers zijn Jolanda van de Bergh, Lisanne Evers (Pax Coothstraat) en Annelieke van Zelst-Achterberg (Pax Klepperheide). 

De pedagogisch medewerkers coachen en vangen leerlingen op die in- of uitchecken, een time-out regeling gebruiken, tijdelijk maatwerk nodig hebben en/of uit de les verwijderd zijn. Daarnaast vervullen zij de rol van anti-pestcoördinator. Zij doen dit vanuit een centrale plek in school, genaamd ‘Geen Punt’, waar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben terecht kunnen. Persoonlijke aandacht, begeleiding en veiligheid zijn de speerpunten van het Pax Christi College. Met deze plek krijgt de ondersteuning van de leerlingen ook fysiek een centrale en herkenbare plek op school. 

Geen punt, samen kom je verder.

Schoolmaatschappelijk werker

Je kunt terecht bij mevrouw De Bruijn, schoolmaatschappelijk werker, als het even niet zo goed gaat op school, als er thuis iets aan de hand is, of als je gewoon je verhaal kwijt wilt aan iemand die je kan helpen. Zij is er vooral om naar jou te luisteren, om samen te zoeken naar oplossingen en om jou door te verwijzen naar de juiste hulpverlening als dat nodig is.