Ondersteuningsteam

Soms gaat het even niet vanzelf en heb je wat extra ondersteuning nodig van school. Op Pax werken verschillende mensen die je kunnen helpen.

Cindy van Zandvoort - Enning - ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning door de verschillende deskundigen binnen en buiten de school. Ze speelt een centrale rol in het ondersteuningsteam.

Matthijs Aarts - orthopedagoog Pax vmbo en Pax junior

Marieke Esselink - orthopedagoog Pax havolvwo

De orthopedagogen helpen je met het versterken van je leervermogen. Daarnaast ondersteunen ze mentoren en docenten bij de begeleiding.   

Jolanda van den Bergh en Lisanne Evers- pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerker ondersteunt de meest kwetsbare leerlingen door dagelijkse check-in en check-out gesprekken, het bieden van time-out, het voeren van herstelgesprekken na lesverwijdering en met kortdurende opvang van leerlingen. Zij houdt korte lijntjes met de mentoren en docenten.

Arja de Bruijn - schoolmaatschappelijk werker

Je kunt terecht bij de schoolmaatschappelijk werker als het even niet zo goed gaat op school, als er thuis iets aan de hand is, of als je gewoon je verhaal kwijt wilt aan iemand die je kan helpen. Zij is er vooral om naar jou te luisteren, om samen te zoeken naar oplossingen en om jou door te verwijzen naar de juiste hulpverlening als dat nodig is.