GGD team

Je gezondheid is belangrijk!
Op onze school werken verschillende specialisten van de GGD. Je kunt hen altijd bellen met vragen over je gezondheid. Meer over de GGD lees je hier.

Pax vmbo & Pax havolvwo
Myrte van der Werf, jeugdarts, mvanderwerf@ggdgelderlandzuid.nl 06-13 83 07 97. 
Warden Wolfert, jeugdverpleegkundige: wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 37 21 36.
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 47 74.

Pax junior
Tanja de Best, jeugdarts, tdebest@ggdgelderlandzuid.nl 06-10 28 07 37. 
Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 30 48 12.
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 47 74.