GGD team

Je gezondheid is belangrijk!
Op onze school werken verschillende specialisten van de GGD. Je kunt hen altijd bellen met vragen over je gezondheid.

Pax vmbo & Pax havolvwo
Myrte van der Werf, jeugdarts, mvanderwerf@ggdgelderlandzuid.nl 06-13 83 07 97 
Warden Wolfert, jeugdverpleegkundige: w.wolfert@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 37 21 36
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 47 74

Pax junior
Tanja de Best, jeugdarts, tdebest@ggdgelderlandzuid.nl 06-10 28 07 37 
Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige: a.jansen@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 30 48 12
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 47 74