GGD team

Je gezondheid is belangrijk!
Op onze school werken verschillende specialisten van de GGD. Je kunt hen altijd bellen met vragen over je gezondheid.

Pax vmbo & Pax havolvwo
Myrte van der Werf, jeugdarts, mvanderwerf@ggdgelderlandzuid.nl 06-13 83 07 97. 
Warden Wolfert, jeugdverpleegkundige: wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 37 21 36.
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 47 74.

Pax junior
Tanja de Best, jeugdarts, tdebest@ggdgelderlandzuid.nl 06-10 28 07 37. 
Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 30 48 12.
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 47 74.