Begeleiding

 
Het Pax Christi College hecht er veel waarde aan dat elke leerling met zijn eigen aanleg en geaardheid zich optimaal kan ontplooien én zich thuis kan voelen op school. Dit houdt in dat voor leerlingen met leer-, gedrag- en/of sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften het Pax zo goed mogelijk probeert in deze behoefte te voorzien. Hiervoor is het nodig dat ouder(s)/verzorger(s), leerling en school samen in gesprek zijn. De mentor is de spil in de ondersteuning van de leerling.