Begeleiding

We vinden het belangrijk dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Én dat iedereen zich thuis kan voelen op school, wat zijn of haar aanleg of geaardheid ook is. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. En of het nou gaat om leren, om gedrag, of om sociaal-emotionele zaken: die ondersteuning geven we zo goed mogelijk. Daarvoor is het nodig dat ouders, leerling en school samen in gesprek zijn. De mentor is de spil in de ondersteuning van de leerling.