Het protocol cameratoezicht

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van voCampus waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkes en bezoekers.