@Pax-workshop!

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool organiseren we in schooljaar 2024-2025 op elke locatie van 15.00 tot 16.45 uur een aantal workshops en rondleidingen voor ouders. 

  • 13 november (voor groep 8)
  • 11 december (voor groep 7 en 8)
  • 14 mei 2025 (groep 7)

Zit jij in groep 7 of 8? Eind augustus /begin september kun je je aanmelden voor de eerste workshop op 13 november.

We zien je graag @Pax!