Het protocol schorsen en verwijderen

In dit reglement zijn afspraken vastgelegd over de maatregelen schorsen en verwijderen op scholen binnen @voCampus. De afspraken sluiten aan bij de huidige wet- en regelgeving en de afspraken in het Regionaal Verzuimprotocol V(S)O Regio Nijmegen.