Leerlingen van Pax Klepperheide kunnen vanaf klas 4 en 5 naast de reguliere vakken een bijzonder keuzevak kiezen. Deze keuzevakken worden niet afgesloten met een centraal schriftelijk examen, maar met een schoolexamen.

Bewegen, sport en maatschappij (BSM)

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor verdieping op het gebied van sport en bewegen. In havo 4 en havo 5 bieden we het vak BSM: bewegen, sport en maatschappij. Dit is niet alleen een sportief maar ook boeiend en uitdagend vak, waarbij leerlingen kennis en vaardigheden opdoen én zich persoonlijk ontwikkelen. Leerlingen beoefenen verschillende sporten, leren over een gezonde leefstijl en leren lesgeven en organiseren. Ook bekijken ze wat de rol van sport en bewegen is binnen de maatschappij.

Natuur, leven en technologie (NLT)

Het keuzevak Natuur, leven en technologie (NLT) combineert de exacte vakken en leert om de samenhang ertussen te zien. We geven dit vak in de bovenbouw van havo en vwo. De modules voor havo zijn meer praktisch en concreet en die voor vwo zijn onderzoeksgericht en vereisen abstract denken. Leerlingen uit 5 vwo en 6 vwo volgen het vak op de Radboud Universiteit. Elke vrijdagmiddag hebben zij daar lessen van hoogleraren en voeren zij daar practica uit in de laboratoria.

In modules van zeven weken werken we steeds vanuit een nieuw onderwerp. Hierbij behandelen we vakoverstijgend de inhoud van verschillende vakken, zoals biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde. Binnen het vak NLT geven we onder meer de modules Forensisch onderzoek, Klimaatverandering, Moleculaire gastronomie, Robotica en Kosmische straling. Het schoolexamen bestaat uit een onderzoek en presentatie waarbij leerlingen elkaars werk beoordelen.

Cambridge English

Klik hier voor meer informatie