Communicatie
 

We hebben verschillende communicatiekanalen voor leerlingen en ouders/verzorgers. 

Mentor

De mentor staat het dichtst bij de leerlingen en is daarom het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor is voor de leerling op school of per mail bereikbaar. Ouders/verzorgers kunnen een afspraak met de mentor plannen via hun kind of met een afspraakverzoek via de mail.

Website

Op onze website staat onze actuele informatie over onze school waaronder de jaarplanner met alle belangrijke activiteiten. Op het ouderportaal kunnen ouders/verzorgers cijferinformatie en verzuimgegevens van hun kind inzien. Op dit portaal is ook jaarlaaggebonden en praktische informatie te vinden. Ouders/verzorgers kunnen op het ouderportaal inloggen met een persoonlijke inlogcode. 

Informatie voor ouders en leerlingen

Ouders/verzorgers ontvangen elke maand via een digitale nieuwsbrief informatie over o.a. activiteiten, ouderavonden, specifieke ontwikkelingen van de school en het laatste nieuws. Specifieke leerjaar-, of klasgebonden zaken worden via de mail aan ouders/verzorgers (en leerlingen) gecommuniceerd.

Itslearning

Itslearning is onze elektronische leeromgeving. In dit programma staan uitleg, oefeningen, opdrachten en studiewijzers voor de vakken. Mentoren en docenten kunnen met de app ook berichten versturen aan leerlingen over schooltaken, leerwerk en mentorzaken. Ook staat op itslearning de planning voor leerlingen.

SOM, ouderportaal, Zermelo en rapporten

SOM is ons leerlingvolgsysteem waarin we de resultaten van leerlingen, het huiswerk, de afwezigheid en eventuele bijzonderheden waarmee we rekening moeten houden in ons onderwijs in bijhouden. Ouders/verzorgers kunnen op onze website via het ouderportaal inloggen om bij SOM te komen. Via Zermelo kunnen leerlingen hun rooster bekijken.

De rapporten zijn in te zien in SOM. In het eerste jaar ontvangen de leerlingen de rapporten ook nog op papier.

Ouderavonden

Ieder schooljaar organiseren we een aantal ouderavonden; algemene ouderavonden, tienminutengesprekken en driehoeksgesprekken. Bij deze gesprekken bespreken ouders/verzorgers samen met hun kind en de mentor de ontwikkeling van de leerling. In de jaarplanning staat de planning van deze gesprekken. In een aantal leerjaren maken de leerlingen belangrijke keuzes, bijvoorbeeld hun profielkeuze voor de bovenbouw of de keuze voor een vervolgopleiding. Onze gespecialiseerde medewerkers geven op voorlichtingsavonden uitleg over deze keuzes.