Notulen & archief

 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. En de notulen publiceren we op deze site, zodra ze vastgesteld zijn. Hieronder staan de verslagen van alle vergaderingen van dit en vorig schooljaar.