Kwaliteit & tevredenheid

Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten van het Pax vind je hier: 

scholen op de kaart - Pax Junior

scholen op de kaart - Pax Coothstraat

scholen op de kaart - Pax Klepperheide

Hoe tevreden ben jij?

Ieder jaar onderzoeken we hoe tevreden onze leerlingen en hun ouders zijn. Zij weten immers als geen ander wat we goed doen én wat er beter kan. Met de uitkomsten gaan we vanzelfsprekend aan de slag.

Elk jaar in november meten we hoe tevreden de brugklassen zijn. In februari vindt de leerlingtevredenheidsmeting in het derde leerjaar plaats. Ook de ouders van deze leerlingen vragen we om mee te werken aan het onderzoek. Daarnaast meten we ieder jaar met de exitmeting hoe tevreden de eindexamenleerlingen zijn. En om de twee jaar meten we de tevredenheid van alle medewerkers.