Het profielwerkstuktraject gaat bij ons verder dan de eisen waaraan een profielwerkstuk (PWS) moet voldoen. We doen dat omdat we leerlingen alvast kennis willen laten maken met de manier van werken op HBO en universiteit. Leerlingen maken het PWS in principe in twee- of drietallen. Zij kiezen samen een onderwerp dat aansluit bij twee (profiel)vakken in plaats van één. Twee vakdocenten begeleiden de leerlingen. Voor alle leerlingen met een PWS organiseren we een heus congres met workshops. We sluiten het profielwerkstuk af met een presentatieavond. We belonen de beste werkstukken met de Pax PWS-prijs. Dat de kwaliteit van de werkstukken heel hoog is, blijkt ook uit de landelijke PWS-prijzen die in de afgelopen jaren gewonnen zijn.