Ziekmelden

 
Ziekte van de leerling dient door de ouders vóór 10.00 uur bij de locatie waar de leerling is ingeschreven, gemeld te worden. Voor leerlingen in de examenklassen geldt uiteraard het examenreglement. Dit betekent dat zij zich bij een toets in elk geval ook vóór aanvang van de toets af  laten melden door hun ouders/ verzorgers.
 
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de ouders/verzorgers bezien hoe het onderwijs aan de leerling, rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan worden. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” van de onderwijsbegeleidingsdienst.
 

Verzuim

 
Leerlingen die een dag of een gedeelte van de dag moeten verzuimen, dienen een geel verlofbriefje mee te nemen van school. Dit briefje moet ingevuld en ondertekend door een ouder weer ingeleverd worden bij de leerlingcoördinator. Ieder uur worden de absenten digitaal doorgegeven door de docenten. Als een leerling zonder berichtgeving afwezig is, wordt contact opgenomen met de ouders.
 
Verzuim voorkomen we samen
In Nederland hebben we een leerplicht. Logisch, want met goed onderwijs vergroot je je kansen voor jouw toekomst. Uit onderzoek blijkt dat verzuim een voorteken kan zijn van schooluitval. En dat willen we samen voorkomen. Want we gunnen je het beste voor later.
 
Alle scholen en gemeenten in de regio Nijmegen werken met één verzuimprotocol. Wij dus ook. In dit Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs staat precies hoe scholen samenwerken met de leerplichtambtenaren.
 
Als je niet op school bent, registreren wij dat. Of je nu wel of geen goede reden hebt. Je ouders kunnen via het ouderportaal altijd zien wanneer jij er niet was.
Ben je drie keer te laat gekomen? Dan moet je je de volgende ochtend om 07.45 uur melden. Als je tien keer te laat bent gekomen, doen we een officiële melding bij de leerplichtambtenaar.