Ouders

 
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. Een actieve en betrokken houding van ouders draagt bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs, onze school en onze leerlingen. Voor het borgen van de relatie met ouders hebben wij een actieve ouderraad en organiseren wij ouderavonden. Daarnaast nodigen wij alle ouders uit om contact op te nemen met de mentor, de afdelingsleider of de schoolleiding als daar aanleiding toe is.