Bevordering, doorstroom & examen

 
Bevorderingssnormen
Aan het eind van een schooljaar wil iedereen overgaan naar de volgende klas. Daarvoor moet je wel bepaalde resultaten halen. Die resultaten noemen we de bevorderingsnormen. Soms kun je ook doorstromen naar een ander type onderwijs. Daar zijn vaste procedures voor. Al die normen en procedures vind je in het overzicht hieronder.
De bevorderingsnormen:
 
·        voor vmbo leerjaren 1 en 2
·        voor de bovenbouw vmbo
 
De procedures voor opstroom:
·         de opstroom van vmbo T3 naar havo 4 is altijd maatwerk. Meer weten? Neem dan contact              op met de afdelingsleider.
 
Examenreglementen
Alle regels en afspraken over de examens staan in examenreglementen.
 
 
Programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s)
In een PTA staat per vak precies welke cijfers of beoordelingen meetellen voor je eindexamen. Hieronder staan de PTA's voor het Pax vmbo:
 
 
 
Uitleg over examentraject 
In deze presentaties leest u meer over het examentraject. Onder meer komt aan bod hoe leerlingen het schoolexamen afsluiten, wat de gang van zaken is tijdens de centrale examens en wanneer een leerling geslaagd is. Ook is een overzicht met belangrijke data opgenomen.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met examensecretaris dhr. Van der Wardt