Bevordering, doorstroom & examen 

Bevorderingssnormen

Aan het eind van een schooljaar wil iedereen overgaan naar de volgende klas. Daarvoor moet je wel bepaalde resultaten halen. Die resultaten noemen we de bevorderingsnormen. Soms kun je ook doorstromen naar een ander type onderwijs. Daar zijn vaste procedures voor. Al die normen en procedures vind je in het overzicht hieronder.

De bevorderingsnormen:

voor Pax vmbo leerjaren 1 en 2

voor Pax vmbo leerjaren 3 en 4

De procedures voor opstroom:

voor opstroom van vmbo T4 naar havo 4

de opstroom van vmbo T3 naar havo 4 is altijd maatwerk. Meer weten? Neem dan contact op met de afdelingsleider.

Examenreglementen

Alle regels en afspraken over de examens staan in examenreglementen.

Examenreglement @VoCampus (2023)

Aanvullend examenreglement vmbo 2023-2024

Programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s)

In een PTA staat per vak precies welke cijfers of beoordelingen meetellen voor je eindexamen. Hieronder staan de PTA's voor het Pax vmbo:

PTA vmbo basis algemene vakken 2022-2024

PTA vmbo basis praktijkvakken 2022-2024

PTA vmbo basis algemene vakken 2023-2025

PTA vmbo basis praktijkvakken 2023-2025

 

PTA vmbo kader algemene vakken 2022-2024

PTA vmbo kader praktijkvakken 2022-2024

PTA vmbo kader algemene vakken 2023-2025

PTA vmbo kader praktijkvakken 2023-2025

 

PTA vmbo theoretisch 2022-2024

PTA vmbo theoretisch 2023-2025

 

Uitleg over examentraject 
In deze presentaties leest u meer over het examentraject. Onder meer komt aan bod hoe leerlingen het schoolexamen afsluiten, wat de gang van zaken is tijdens de centrale examens en wanneer een leerling geslaagd is. Ook is een overzicht met belangrijke data opgenomen.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met 1 van de examensecretarissen dhr. Van der Wardt, h.vanderwardt@paxchristicollege.nl of mevr. Lafleur, c.lafleur@paxchristicollege.nl