In leerjaar 1 van het vwo krijgen alle leerlingen het vak Classics. Bij dit vak leren zij de oudheid en de klassieke talen kennen. Na het eerste leerjaar maken de leerlingen een belangrijke keuze: gymnasium of atheneum.

Gymnasium

Gymnasium is méér dan de talen Grieks en Latijn. Het is een inspirerende, brede onderwijsvorm waarin de leerling wordt uitgedaagd kritisch naar de wereld om zich heen te kijken en een eigen mening te vormen. We gebruiken in de lessen veel activerende werkvormen, waarbij de leerling actief aan de slag gaat. We maken verbinding met onze regio en gaan op pad in binnen- en buitenland om de inhoud van de lessen tot leven te brengen.

In het tweede en derde leerjaar van het gymnasium krijgen de leerlingen de vakken Grieks en Latijn en besteden we veel aandacht aan de klassieke oudheid. De leerling leert veel over taal, cultuur, normen en waarden. Om het gymnasiumdiploma te halen, moet de leerling eindexamen doen in Grieks en/of Latijn. Die keuze maken ze aan het eind van leerjaar 3.