In de koersklas vmbo-theorie/havo ben je bezig met theorie en praktijk en werken we met 'echte' opdrachten bij bedrijven en organisaties in onze regio. Dit noemen we praktijkgericht leren. In de onderbouw krijg je vakken uit de vier verschillende profielen. We bereiden de leerlingen voor op middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 4 of een doorstroom naar havo/vwo. 

We stimuleren leerlingen om kennis en vaardigheden op te doen en zichzelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen. In leerjaar 3 lopen de leerlingen een maatschappelijke stage. Ook zijn er diverse mogelijkheden om mee te doen aan muziek- en toneelactiviteiten.

Profielen vmbo-theorie/havo

In leerjaar 1 en 2 krijgt de leerling een aanbod uit de vier verschillende profielen. De leerlingen kiest aan het einde van leerjaar 2 één van de profielen waarin hij/zij examen doet.

Techniek

Dit profiel sluit aan op vmbo-opleidingen gericht op bijvoorbeeld constructie, vakmanschap, bouwen en installatie. Maar ook opleidingen op het gebied van grafisch, metaal, voertuigen, elektro, installatie, transport en logistiek. De leerling krijgt de vakken wiskunde en natuur- en scheikunde. Daarnaast kiest de leerling twee keuzevakken. 

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is het profiel waar de leerling wordt klaargestoomd voor de wereld in welzijn en zorg. In dit profiel krijgt de leerling het vak biologie en maakt hij/zij een keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer.

Economie

Economie is een breed profiel waar de leerling veel kennis op gaat doen die hen helpt in het bedrijfsleven. Het is gericht op onder andere handel, ondernemerschap, economie en commerciële dienstverlening. Met dit profiel kan de leerling als receptioniste, administratief medewerker, verkoper of inkoper aan de slag. Het verplichte profielvak is economie. Daarnaast maakt de leerling een keuze uit Duits of wiskunde.

Groen

In dit profiel richt de leerling zich op planten, dieren en voeding. In de huidige maatschappij is het heel belangrijk dat we duurzaam met voeding en de natuur omgaan. Om deze reden is er veel vraag naar mensen die werken in de groene industrie. Tijdens deze opleiding leert de leerling verschillende vaardigheden, zoals het telen op het land, de verwerking en bereiding van land, het transport, maar ook de verkoop. Ook leert de leerling binnen dit profiel hoe hij/zij verschillende dieren moet verzorgen. Het verplichte profielvak is wiskunde en daarnaast maakt de leerling een keuze uit natuur- en scheikunde of biologie.

Keuzevakken vmbo-theorie

De leerling van vmbo-theorie kan kiezen uit diverse keuzevakken. Onze school heeft (t.o.v. andere scholen) een extra keuze voor het keuzevak lichamelijke opvoeding 2 (LO2). 

Lichamelijke opvoeding 2

Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen vmbo-t het vak lichamelijke opvoeding 2 (LO2) volgen. Dit is een examenvak waarin ze naast sporten ook kennis en vaardigheden opdoen over sport en organiseren. Naast een sportieve component heeft het ook een theoretisch deel. Leerlingen gaan bovendien aan de slag met de organisatie van sportieve activiteiten. De leerlingen volgen dit keuzevak in leerjaar 3 en 4 en sluiten het vak af met een examen.

Profielwerkstukken

Tijdens het examenjaar maken vmbo-theorie leerlingen ook een profielwerkstuk (PWS). De leerling kiest een onderwerp uit hun gekozen profiel dat hem of haar interesseert, verdiept zich hier verder in en maakt er een werkstuk over.

Goethe Duits

Leerlingen van vmbo-theorie en havo|vwo kunnen kiezen om hun Duitse taal naar B1-, B2- of zelfs wel C1-niveau te ontwikkelen. In een periode van een half jaar worden zij in de Duitse taal opgeleid en kunnen zij op hun eigen taalniveau examen doen. Na het behalen van het examen ontvangen zij het internationaal erkende ‘Goethe-Zertifikat’. Klik hier voor meer informatie.