Vmbo-basis en vmbo-kader zijn onze beroepsgerichte opleidingen. De leerlingen krijgen les in een huiskamerklas. In dit klaslokaal krijgt de leerling de algemene vakken (zoals Engels, Nederlands en wiskunde) van één docent die ook mentor van de klas is. Dit zorgt voor rust en structuur en de leerling en de mentor bouwen hierdoor een goede band op. Doordat de mentor veel uren met de leerling samenwerkt, kan hij/zij ook snel zien waar de leerling goed in is en waar de leerling wat meer hulp bij nodig heeft. Zo kan de leerling vakken op eigen niveau volgen. Leerlingen leren ook buiten school, met stages, bedrijfsbezoeken en veel praktische opdrachten.

Profielen vmbo-basis en vmbo-kader

In het eerste en tweede leerjaar krijgt de leerling vakken uit alle vier de profielen. Dit zijn: Zorg & Welzijn (Z&W), Bouwen, wonen en interieur (BWI), Produceren, installeren en energie (PIE) en Dienstverlening & producten (D&P). Een derde deel van de vakken is gekoppeld aan technologie en wordt gegeven in het Pax Lab. Naast het onderwijsprogramma op school speelt ook de praktijk hierin een belangrijke rol: levensecht leren! Leerlingen krijgen onder meer lesonderdelen bij regionale bedrijven, workshops, gastlessen en stages.

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling het profiel dat het beste past bij zijn/haar talenten en interesses. Daar gaat de leerling in leerjaar 3 en 4 mee aan de slag, op weg naar het eindexamen.

Profiel Zorg & Welzijn (Z&W)

De leerling leert hier over de ontwikkeling en verzorging van kinderen, seniorenzorg, bereiding en inkoop van voeding en over een gezonde leefstijl en hygiëne. Leerlingen maken kennis met uiterlijke verzorging, schoonmaakwerkzaamheden en huishoudelijke vaardigheden. Ook leert een leerling activiteiten te organiseren. Denk aan een spelletjesmiddag voor kinderen of een activiteit voor senioren.

De leerling doet examen in de profielvakken mens en gezondheid, mens en omgeving, mens en activiteit en mens en zorg. Naast deze profielvakken krijgt de leerling les in onder andere de verplichte vakken (biologie, Nederlands en Engels) en een aantal keuzevakken.

Na vmbo Zorg en Welzijn kunnen leerlingen doorstromen naar diverse mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Daarna kunnen zij bijvoorbeeld aan de slag als verzorgende, verpleegkundige, doktersassistent, pedagogisch medewerker/onderwijsassistent of kok.

Diensten & Producten (D&P)

D&P heeft een breed en divers aanbod waarbij leerlingen kennismaken met het inzetten van diensten en de toepassing van nieuwe technologieën. Hiermee leren ze vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst. Ook krijgen ze les in het maken en verbeteren van producten. Ze leren activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen, zichzelf presenteren en producten promoten. Ook gaan leerlingen aan de slag met multimediaproducten. Denk aan een het ontwikkelen van een app, bouwen van een website bouwen of maken van een trailer. Leerlingen krijgen zicht op hun talenten, worden breed opgeleid en kunnen later een keuze maken voor een (specifiekere) vervolgopleiding.

De leerling doet examen in profielvakken met thema’s als organiseren, presenteren, promoten en het verkopen en maken van (multimediale) producten. Naast de profielvakken krijgt de leerling les in onder andere de verplichte vakken (Nederlands en Engels) en een aantal keuzevakken.  

Leerlingen met dit profiel kunnen na de vmbo-opleiding alle kanten op. Denk aan de volgende beroepen: beveiliger, fitnessinstructeur, conciërge, administratief medewerker, bedrijfsleider, signmaker, netwerk- en mediabeheerder en etaleur. 

Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Bij BWI leren leerlingen hoe zij een technisch product van A tot Z ontwikkelen; ook ontwerp, styling en aankleding maken hier deel van uit.

De leerling doet examen in profielvakken hout- en meubelverbindingen, design en decoratie, bouwen en bouwproces en -voorbereiding. Naast de profielvakken krijgt de leerling les in onder andere de verplichte vakken (Nederlands en Engels) en een aantal keuzevakken.

Met het profiel BWI leggen de leerlingen de basis om later bijvoorbeeld te gaan werken als metselaar, meubelmaker, schilder, interieuradviseur, werkvoorbereider of timmerman.

Profiel Produceren, installeren en energie (PIE)

PIE is een combinatie van installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Na het ontwerpen met technische tekeningen leren leerlingen vervolgens hoe zij installaties en producten kunnen maken.

De leerling doet examen in de profielvakken ontwerpen en maken, bewerken en verbinden van materialen, besturen en automatiseren, installeren en monteren. Naast de profielvakken krijgt de leerling les onder andere les in de verplichte vakken (Nederlands en Engels) en een aantal keuzevakken.

Voorbeelden van vervolgopleidingen en beroepen zijn Eerste monteur Elektrotechnische Installaties, Servicemonteur, Lasser of Allround constructiewerker.