Op Pax Klepperheide bieden we een uitgebreid palet aan talenonderwijs.

Duits

In de brugklas starten we met lessen Duits aangezien deze taal belangrijk is in Europa en Duitsland erg dichtbij voor ons is. Leerlingen van vmbo-theorie en havo|vwo kunnen kiezen om hun Duitse taal naar B1-, B2- of zelfs wel C1-niveau te ontwikkelen. In een periode van een half jaar worden zij in de Duitse taal opgeleid met 1 uur extra ‘Goethe-les’ per week en kunnen zij op hun eigen taalniveau examen doen. Na het behalen van het examen ontvangen zij het internationaal erkende ‘Goethe-Zertifikat’. Dit certificaat is internationaal erkend, heeft een uitstekende reputatie en staat dus voor kwaliteit. Het is gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven en tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Met het certificaat heeft de leerling toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen en zorgen voor verbetering van de kansen van Nederlanders op de arbeidsmarkt. Aan het volgen van het Goethe-Duits-examen zijn kosten verbonden.

Spaans

In leerjaar 2 en 3 volgen alle havo- en vwo-leerlingen het vak Spaans. Niet op alle scholen in Nederland wordt Spaans aangeboden. Gezien de toename van het belang van het spreken van de Spaanse taal bieden wij Spaans wel aan!

Cambridge English

Leerlingen van vwo kunnen vanaf leerjaar 3 kiezen voor het programma Cambridge English. We bieden dit aan als een bijzonder keuzevak. Cambridge English is de leerlijn met bijbehorende examens Engelse taalvaardigheid van de Universiteit van Cambridge. Het programma is wereldwijd erkend. Cambridge English is uitgebreider en biedt meer verdieping dan het reguliere Engels. Cambridge Engels kun je alleen volgen op de drie hoogste taalniveaus, namelijk B2, C1 en C2. We hebben extra aandacht voor schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid met specifieke examentraining. Tijdens de lessen spreken we geen Nederlands. Het niveau van de examens overstijgt het niveau van het reguliere Engels op vwo en daarmee is het een waardevolle aanvulling op het diploma.  Aan het volgen van het Cambridge-examen zijn kosten verbonden.