Schoolleiding

Paul Loermans - rector
Janine Klein Willink - locatiedirecteur Pax vmbo en Pax junior
Ellen van der Zanden - locatiedirecteur Pax havolvwo
Menno Bartlema - hoofd bedrijfsvoering
 
Pax junior
Marieke de Jong - afdelingsleider
 
Pax vmbo
Thijs Blijdenstein - afdelingsleider vmbo - t
Marije Jol - afdelingsleider vmbo basis en kader
 
Pax havolvwo
Suze Tomlow - afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Verine Kwantes - afdelingsleider havo/vwo bovenbouw
Michel Vermeulen - afdelingsleider havo/vwo bovenbouw