v.l.n.r. Michel Vermeulen, Thijs Blijdenstein, Suze Tomlow, Ellen van der Zanden, Verine Kwantes,
Marije Jol, Paul Loermans, Janine Klein Willink, Marieke de Jong 
 
Schoolleiding
Paul Loermans - rector
Janine Klein Willink - locatiedirecteur Pax vmbo en Pax junior
Ellen van der Zanden - locatiedirecteur Pax havolvwo
Menno Bartlema - hoofd bedrijfsvoering
 
Pax junior
Marieke de Jong - afdelingsleider
 
Pax vmbo
Thijs Blijdenstein - afdelingsleider vmbo kader leerjaar 1 & 2 en vmbo theorie leerjaar 1 t/m 4
Marije Jol - afdelingsleider vmbo basis leerjaar 1 t/m 4 en vmbo kader leerjaar 3 & 4
 
Pax havolvwo
Suze Tomlow - afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Verine Kwantes - afdelingsleider havo/vwo bovenbouw
Michel Vermeulen - afdelingsleider havo/vwo bovenbouw