Directie

Paul Loermans - rector
Janine Klein Willink - locatiedirecteur Pax vmbo en Pax junior
Ellen van der Zanden - locatiedirecteur Pax havolvwo

Hoofd bedrijfsvoering
Menno Bartlema

Afdelingsleiders

Marieke de Jong - afdelingsleider Pax junior

Thijs Blijdenstein - afdelingsleider Pax vmbo theorie leerjaar 1 t/m 4
Marije Jol - afdelingsleider Pax vmbo basis en kader leerjaar 1 t/m 4 

Coert de Gier - afdelingsleider Pax havolvwo onderbouw

Verine Kwantes - afdelingsleider Pax havolvwo bovenbouw

Michel Vermeulen - afdelingsleider Pax havolvwo bovenbouw