Samenstelling & commissies

 
VoorzitterDe heer T. Vleemingtvleeming@upcmail.nl
 
 
Secretaris De heer J. van Bon   MR@paxchristicollege.nl   
 
Geleding medewerkers 
 
Mevrouw I. AdemaPax havo|vwo       
De heer B. van de BankPax havo|vwo
De heer J. van BonPax junior
Mevrouw K. FoksPax vmbo
De heer S. GoossensPax havo|vwo
De heer T. HarderPax junior
Mevrouw J. PonsioenPax vmbo
De heer T. SmitsPax havo|vwo

 

Geleding ouders 
De heer M. van den Dobbelsteen  
 
Beneden- Leeuwen
De heer J. Hermsen
Bergharen
Mevrouw S. Rossen
 
Dreumel
De heer T. Vleeming
Druten
 
Geleding leerlingen
Qin Eöri
Druten
 vwo 
Meike van Lent
Druten
 vwo
Xanne Pelt
Druten
vwo
Yoram van der Putten 
Druten
 vwo 
 
Commissie PMR (personeelsgeleding van de MR)De commissie PMR vergadert regelmatig over zaken die het personeel (onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel ) aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanvangstijden van teamvergaderingen en het taakurenbeleid.
Mevrouw I. Adema
De heer B. van de Bank
De heer J. van Bon
Mevrouw K. FoksDe heer S. Goossens
De heer T. Harder
Mevrouw J. Ponsioen (voorzitter)
De heer T. Smits
  
Commissie onderwijsDe commissie onderwijs behandelt alle zaken die het onderwijskundige beleid van onze school raken. Bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe schoolrapport in klas 1 en 2, de wijziging van de lessentabel, of de nieuwe overgangsnormen.
 
Mevrouw I. Adema 
De heer B. van de Bank
De heer M. van den Dobbelsteen
Qin Eöri
De heer T. Harder (voorzitter)
Meike van Lent
Yoram van der Putten
Mevrouw S. Rossen
Xanne Pelt
 

Commissie financiënDe commissie financiën buigt zich over het financiële beleid van de school. Bijvoorbeeld de behandeling van de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
Mevrouw K. Foks (voorzitter)
De heer S. Goossens
De heer J. Hermsen
De heer T. Vleeming
 
Commissie verkiezingenDe commissie verkiezingen houdt toezicht op het aan- en aftreden van MR-leden en organiseert verkiezingen als er meerdere kandidaten zijn voor een vacature.
Mevrouw I. AdemaDe heer J. van Bon 
(P)GMRDe MR praat mee over zaken die onze school aangaan, én praat mee in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Daar worden zaken besproken die ook de andere scholen van de Alliantie aangaan.
 
De heer T. Smits