Samenstelling & commissies

 
VoorzitterDe heer M. Oosterheert m.oosterheert@paxchristicollege.nl 
 
Secretaris Mevrouw I.Adema MR@paxchristicollege.nl 
 
Geleding medewerkers 
Mevrouw K. Foks
    Pax vmbo
Mevrouw J. Ponsioen
    Pax vmbo
De heer T. Harder
    Pax junior
De heer M Oosterheert
    Pax junior
Mevrouw R. Claassen
    Pax junior
De heer T. Smits
    Pax havo|vwo
De heer J. van Bon
    Pax havo|vwo
Mevrouw I. Adema
    Pax havo|vwo
 
Geleding ouders 
De heer J. Hermsen
   Bergharen
De heer T. Vleeming
   Druten
De heer M. van den Dobbelsteen 
   Beneden- Leeuwen
Mevrouw S. Rossen
   Dreumel
 
Geleding leerlingen
Isis Vermeulen
 Druten
 vwo 
Mara van Kol
 Druten
 vwo
Xin van den Heuvel
 Druten 
 vwo
Yoram van der Putten
 Druten
 vwo 
 
Commissie PMR (personeelsgeleding van de MR)De commissie PMR vergadert regelmatig over zaken die het personeel (onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel ) aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanvangstijden van teamvergaderingen en het taakurenbeleid.
De heer T. SmitsMevrouw I. AdemaMevrouw J. Ponsioen
De heer T. Harder
De heer M. OosterheertMevrouw K. FoksMevrouw R. Claassen
De heer J. van Bon (voorzitter)  
Commissie onderwijsDe commissie onderwijs behandelt alle zaken die het onderwijskundige beleid van onze school raken. Bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe schoolrapport in klas 1 en 2, de wijziging van de lessentabel, of de nieuwe overgangsnormen.
Mevrouw I. Adema
Mevrouw J. Ponsioen (voorzitter)
De heer T. Harder
Mevrouw S. Rossen
Mara van Kol
Isis Vermeulen
Xin van den Heuvel
 
Commissie financiënDe commissie financiën buigt zich over het financiële beleid van de school. Bijvoorbeeld de behandeling van de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
Mevrouw K. Foks (voorzitter)
De heer M. Oosterheert
De heer T. Vleeming
 
Commissie verkiezingenDe commissie verkiezingen houdt toezicht op het aan- en aftreden van MR-leden en organiseert verkiezingen als er meerdere kandidaten zijn voor een vacature.
Mevrouw I. AdemaDe heer J. van BonDe heer M. Oosterheert 
 
(P)GMRDe MR praat mee over zaken die onze school aangaan, én praat mee in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Daar worden zaken besproken die ook de andere scholen van de Alliantie aangaan.
 
De heer T. Smits
De heer M. Oosterheert