Leerlingenraad

 
De leerlingenraad heeft een belangrijke positie in de school. Ze vertegenwoordigt de leerlingen. En geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken en ontwikkelingen binnen onze school. Bijvoorbeeld de inrichting van het gebouw en het schoolplein, over de lessen en hoe we die nog beter kunnen maken. Ook organiseert de leerlingenraad allerlei activiteiten en levert ze een bijdrage aan vieringen. Daarbij kan je denken aan film- game-avonden, Sinterklaas- en Kerstviering, Paarse Vrijdag en Valentijnsdag. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit alle leerjaren. Lijkt het je leuk om mee te praten? Meld je bij een van de leden van de leerlingenraad.
 
Leden havolvwo:
Saar van den Broek                    
Dies Peters                                                
Jet Roelofs
Isa van Dalen
Yi Eöri
Merijn van Gruijthuijsen
Meike van Lent
Xanne Pelt
Jip Stam
Stijn Braam
Yoram van der Putten
Amber Marcus
Cathalijne van Soest
Renée Bos
Xin van den Heuvel
Mara van Kol