Klachten & suggesties

Klachten

We doen ons best om ervoor te zorgen dat jij op school een heel fijne tijd hebt. Maar het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. We hopen dat je dat dan zegt. Of je nu leerling, ouder of personeelslid bent. We streven op onze school naar een veilig schoolklimaat, want we willen dat iedereen op onze school zich prettig en veilig voelt. En de signalen die we via klachten ontvangen, helpen ons dat te bereiken.

De meeste klachten die we krijgen, gaan over praktische zaken. Een goed gesprek doet dan vaak al wonderen: de meeste klachten en worden in overleg tussen de betrokkenen opgelost. Meestal is een gesprek met de mentor of de afdelingsleider genoeg om de lucht te klaren.

Soms komen de betrokken partijen er in zo’n gesprek toch niet uit. Dan is een gesprek met de locatiedirecteur of de rector mogelijk. Als het zelfs dan niet lukt om de klacht goed af te handelen, dan is er de Algemene klachtenregeling @voCampus. Die regeling garandeert dat we de klacht zorgvuldig behandelen. Dat is in ieders belang, óok voor de school.

Klachten bij eindexamens  

De procedure rondom examens is vastgelegd in het examenreglement. Daarin staat ook beschreven hoe we handelen bij onregelmatigheden.

Indien een leerling het niet eens is met de maatregel of beslissing, kan hij of zij beroep aantekenen. Bezwaar maken tegen de beslissing kan in de eerste plaats bij Pax zelf, bij de examencommissie. Wanneer de rector de beslissing daarna in stand houdt, kan de leerling in beroep gaan bij de regionale Commissie van Beroep Eindexamens.

Net als de klachtencommissie is deze commissie ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken. De commissie bestaat uit onafhankelijke commissieleden.  

De samenstelling en werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement van de Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen.

Suggesties

Heb je een goed idee? Stuur dan een e-mail naar info@paxchristicollege.nl