Gedragscode

voCampus stelt veel belang in een imago als integere organisatie. Het is dan ook van groot belang dat iedereen die met ons te maken heeft vertrouwen kan hebben in voCampus en haar medewerkers. Met deze gedragscode wil de Stichting voCampus een kader scheppen voor een goed, veilig en stimulerend schoolklimaat waarbinnen medewerkers en leerlingen op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbinnen medewerkers zich bewust zijn van hun integriteit en de professionele rol die zij vervullen. 

Integriteitscode

De integriteitscode is aanvullend op de gedragscode. In de gedragscode staat een kader omschreven voor een goed, veilig en stimulerend schoolklimaat, waarbinnen medewerkers en leerlingen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Het omschrijft de omgangsvormen die bijdragen aan integer handelen; 'het juiste doen, en het niet-juiste laten'. In deze code worden specifieke voorbeelden genoemd waarin er sprake kan zijn van bijvoorbeeld belangenverstrengeling, nevenfuncties en het aannemen van giften en geschenken.