Schoolboeken: gratis en automatisch

Het schoolbestuur verstrekt de schoolboeken voor alle leerlingen. Dat kost ouders en leerlingen niets, zolang de boeken ook weer heel en netjes ingeleverd worden. Als boeken schade hebben opgelopen tijdens het gebruik of niet worden ingeleverd, brengen we daarvoor wel kosten in rekening.

Leerlingen hoeven geen boeken te bestellen. Alle boeken worden automatisch geleverd op de laatste dag van de zomervakantie. Iedere leerling krijgt dan bericht om de boeken te halen op de locatie waar hij of zij het komende schooljaar lessen volgt.

Meer informatie over schoolboeken vindt u op de website van @voCampus, Leermiddelen (vocampus.nl).