Oudervereniging & Ouderraad

Ouders zijn belangrijk op Pax. Daarom hebben we een oudervereniging. Daarvan zijn alle ouders lid die op vrijwillige basis contributie betalen. De contributie wordt verrekend met de ouderbijdrage. De vereniging heeft een aantal doelen:
  • bijdragen aan het versterken van Pax als een prettige en veilige school;
  • actief meedenken over het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs;
  • vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school;
  • bevorderen van sociaal-culturele activiteiten door en voor leerlingen buiten het normale programma. 
De Ouderraad
De leden van de oudervereniging kiezen een bestuur. Dat bestuur is de ouderraad. En het streven is dat er in het bestuur ouders zitten van leerlingen uit alle leerjaren en niveaus. Het is immers belangrijk dat de ouderraad benaderbaar is voor alle leerlingen, ouders en docenten.
De ouderraad komt in principe zes keer per jaar bijeen. Dan bespreekt ze actuele thema’s met de schoolleiding. De ouderraad heeft verschillende taken:
  • ouders verbinden met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad;
  • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding en aan de medezeggenschapsraad over schoolzaken die ouders aangaan;
  • meewerken aan PR-activiteiten van de school: de ouderraad is vertegenwoordigd op open dagen en voorlichtingsactiviteiten;
  • sponsoren van eenmalige projecten binnen Pax, met een (financiële) bijdrage. Dit gebeurt altijd op verzoek van leerlingen en docenten;
  • organiseren van thema-avonden over aansprekende onderwerpen. 
Contact
Bent u geïnteresseerd in het werk van de ouderraad? Kom eens een vergadering bijwonen, om te kijken of de ouderraad iets voor u is. Stuur gerust een mail naar oudervereniging@paxchristicollege.nl. U kunt de leden ook altijd aanspreken op de open dag. 
 
De ouderraad bestaat op dit moment uit: 
Voorzitter:
Judith Mangel
Secretaris:
Anne-Marie Arts
Penningmeester:
Laura van den Heuvel
 
 
Leden:
Mirjam van Gelder
 
Charlotte Mulders
 
Esther van Oijen