Kosten

 
Kosten voor ouders
Ieder jaar vragen we aan ouders om verschillende financiële bijdragen te doen. Sommige daarvan zijn vrijwillig, andere niet. Over de precieze kosten ontvangt u ieder jaar een brief. Die vindt u ook op deze site. Het gaat elk jaar om de volgende bijdragen:
 
1. De vrijwillige ouderbijdrage
U kunt zelf kiezen of u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. De bijdrage gebruiken we onder meer voor:
o    informatievoorziening via digitale schoolkrant, ouderbulletin en schoolgids
o    sportdagen en -toernooien
o    schoolfeesten, kerstvieringen
o    introductie en activiteit-weken
o    toneel- en muziekactiviteiten
 
2. Kluisje
Leerlingen kunnen op school een kluisje huren. Dat kost € 8,00 per jaar.
 
3. Excursies
In het jaar vóór het eindexamenjaar kunnen leerlingen op meerdaagse excursie naar het buitenland. In de jaren daarvoor organiseren we ieder jaar een eendaagse excursie in Nederland.
 
4. Lidmaatschap Oudervereniging
 
Brieven financiële aspecten schooljaar 2022-2023
 
 
 
Sectie- en mentoractiviteiten
Soms organiseren secties of mentoren extra activiteiten, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn als zwemmen of schaatsen, of een vakexcursie in de aanloop naar het examen. Dat soort activiteiten zijn nooit verplicht. 
 
Materialen praktijkvakken vmbo
De vmbo-leerlingen die vanaf het derde leerjaar een praktijkvak volgen, hebben daarvoor materialen nodig. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgen ze een materiaallijst waarop precies staat wat ze nodig hebben, wat dat kost en of de materialen via de school worden geleverd.
 
Korting bij meerdere kinderen
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Dan komen we u graag tegemoet in de kosten. Dat doen we met de reductieregeling. Voor het tweede kind dat bij ons op school komt, betaalt u maar 80 procent van de ouderbijdrage. En voor een derde kind maar 60 procent.
U moet wel ieder jaar opnieuw een verzoek indienen om gebruik te maken van deze regeling. Dat kan via dit formulier.
 
Betalen via WIS collect
Betalen gaat snel en gemakkelijk, via de applicatie WIS collect. Als in oktober de factuur voor schoolkosten klaarstaat, krijgt u een e-mail met een link. Daarmee kunt u inloggen op uw persoonlijke omgeving in WIS collect. U kunt daar aangeven van welke diensten van de vrijwillige ouderbijdrage u gebruik wilt maken. Bij de verplicht af te nemen diensten heeft u geen keuzemogelijkheid. Het verschuldigde bedrag kunt u betalen met iDeal.
Hebben we geen e-mailadres van u? Dan sturen we u de factuur per post.