Het protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders

Het doel van dit protocol is om een helder en herkenbaar beleid te voeren dat de informatieverstrekking aan ouders reguleert. De wet maakt een onderscheid tussen de informatieplicht aan de met het ouderlijk gezag belaste ouder en de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder. Dit protocol regelt op welke wijze de informatieverstrekking in voorkomende evallen dient te geschieden.