Bevordering & doorstroom Pax junior

De bevorderingsnormen leerjaren 1 & 2 Pax vmbo (locatie Pax junior) kunt u openen d.m.v. deze link: bevorderingsnormen Pax junior
Bijlage: de bevorderingsnormen leerjaren 1 en 2, van vmbo basis- kader – theorie - Pax Christi College