LOB-opdrachten h/v bovenbouw

 

Onze leerlingen in klas 4 havo/vwo, en 5-vwo zijn druk bezig met het volbrengen van de verplichte LOB-opdrachten van dit schooljaar. Dit vindt plaats tijdens mentorlessen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de online-informatiemiddag van de Hogeschool Arnhem Nijmegen op 16 maart (havo 4) en de online Try Out dag van de Radboud Universiteit op 23 april (vwo 4). Beide activiteiten staan in het teken van een oriƫntatie op interesse-gebieden voor de vervolgstudie. Onze mentoren gaan in deze jaarlagen een inventarisatie maken van wie zich op welk gebied wil richten, vervolgens krijgen de leerlingen een uitnodiging om digitaal deel te nemen. In 5 vwo zijn we aan het onderzoeken of er dit schooljaar naast de LOB-opdrachten nog een burgerschapsvorming-activiteit op de agenda komt.

De ouders van de examenleerlingen wil ik er nogmaals op wijzen dat de uitslag van de selectie voor de Numerus Fixus-studies half april is. Wat betreft niet NF-studies is de uiterste datum om ingeschreven te zijn voor onze examenleerlingen: 1 mei 2021.

Enkele studies hebben specifieke aanmeld- en selectiecriteria, en het is goed je daarvan te vergewissen ruim voor 1 mei, zodat er geen verassingen zijn. Voor leerlingen die nog niet weten waarvoor ze zich gaan inschrijven is nu de tijd gekomen voor een bezoek aan de decaan. In gesprek komen we vaak tot goede oplossingen, bijvoorbeeld een studie waaraan niet eerder is gedacht.

Verder is op 1 oktober 2020 door DUO de eerste Webinar uitgezonden voor ouders van examenleerlingen havo en vwo. Op donderdag 29 april (19.30 uur) zal DUO een tweede Webinar voor deze doelgroep uitzenden. Op 29 april wordt met name ingegaan op de praktische zaken waar de aanstaande studenten mee te maken krijgen bij het aanvragen van de studiefinanciering en het regelen van de studentenreisvoorziening. Bijtijds volgt vanuit de decaan een digitale mailing met een link naar de aanmeldpagina. 

Roel Gootzen, decaan havo/vwo bovenbouw