Schoolplan

In het schoolplan 2016-2020 staat in grote lijnen beschreven wat voor de komende 4 jaar de onderwijskundige ontwikkelingen zijn op het Pax Christi College.

In het schoolplan staan de onderwijskundige ontwikkelingen Vmbo en Havo/Vwo.