Bestuur

Het Pax Christi College wordt bestuurd door de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Onder dit bestuur vallen nog zes andere scholen voor voortgezet onderwijs. Het zijn het Dominicus College, het Mondial College, Citadel College, Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen en het stedelijk Gymnasium, alle te Nijmegen en tenslotte het Maas Waal College in Wijchen.

De scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs worden geleid door een rector, die de integrale verantwoordelijkheid draagt voor de school. Het College van Bestuur van de Alliantie Voortgezet Onderwijs bestuurt op hoofdlijnen, maar is eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en relevante stakeholders. De Raad van Toezicht toetst en keurt goed.

De gekozen bestuursfilosofie en bijpassende organisatiestructuur garanderen een goede balans van verantwoordelijkheden tussen rectoren, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Deze organisatiestructuur zorgt voor scholen met een eigen karakter, waarvoor een rector integrale verantwoordelijkheid draagt en een College van Bestuur, dat aan de strategische, inhoudelijke en bedrijseconomische meerwaarde werkt.