Overgangsnormen onderbouw en bovenbouw vmbo

 

De bevorderingsnormen voor vmbo leerjaren 1 en 2 kunt u openen d.m.v. deze link: BEVORDERINGSNORMEN.

De overgangsregeling bovenbouw vmbo ligt ter goedkeuring bij de MR. De aangepaste versie komt zo spoedig mogelijk op de website.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 doen de leerlingen die willen opstromen van T4 naar H4 mee met het overstapprogramma. Dit houdt in dat de leerling werkt aan het aanleren en verbeteren van studievaardigheden en zelfstandigheid middels planmiddagen en huiswerkbegeleiding als een optimale voorbereiding op het eindexamen. 

Deze begeleiding loopt door na plaatsing op het havo aangevuld met een aantal bijlessen naar keuze. 

 

Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met de afdelingsleider. 

 

 

De procedure opstroom van T4 naar H4 kunt u openen d.m.v. deze link:
OPSTROOM T4 naar H4

 

Vmbo leerjaar 3 theorie - opstroom T3 naar H4 

Opstromen van leerjaar 3 Theorie naar leerjaar 4 Havo. 

 

Leerlingen stromen in principe zo vroeg mogelijk op. In leerjaar 1 Theorie of aan het eind van leerjaar 2 Theorie. 

Een leerling die in leerjaar 3 Theorie zich zeer goed ontwikkelt en "gegroeid" is kan ook opstromen aan het eind van leerjaar 3. 

 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 

  • De leerling moet over de gehele lijn goede resultaten halen.
  • Een indicatie voor gemiddelde: 7,7
  • De kernvakken (Ne, En en wi) voldoende/maximaal één 5
  • Cito 2 en Cito 3 geven H-niveau aan.
  • Geen grote gedragsproblematiek
  • De leerling moet gemotiveerd zijn om zelfstandig een extra inspanning te leveren. 
  • De ambitie van de leerling is belangrijk, naast een goed inzichtelijk vermogen. 

 

Heeft u vragen over de procedure en het tijdpad omdat u denkt dat uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt, neemt u dan contact op met de betreffende mentor of met Suze Tomlow, afdelingsleider.