Let op!

Omdat examens soms in verband met calamiteiten uitgesteld of overgedaan moeten worden, wordt het afgeraden vóór 6 juli 2019 een vakantie te plannen.

Afwezigheid bij een examen vanwege vakantie is geen geldige reden. De school is niet aansprakelijk als een leerling door afwezigheid met een ongeldige reden niet kan deelnemen aan een examen.

Examenreglement

 

Het examenreglement bevat naast het pta belangrijke informatie over de schoolexamens en de centrale examens. Het belang ervan wordt toegelicht in de begeleidende brief

over het examenreglement 2018 – 2019 en het pta. De brief is via e-mail naar alle ouders van de leerlingen in klas 3 en 4 gestuurd.

 

Programma voor Toetsing en Afsluiting vmbo 2018 -2019

 

CSPE profielvakken

 

Voor de kandidaten voor de beroepsgerichte profielvakken is een algemene instructie beschikbaar waarin een beeld wordt geschetst van wat deze tijdens een cspe kan verwachten.

Animatie: 'Informatievideo over vmbo-profielvak-examens'

 

 

Examenrooster vmbo

 

Klik hier voor het rooster van de centrale examens voor de theoretische leerweg. De examenroosters voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn nog niet bekend.

Ze worden later in het jaar door de school vastgesteld. De examens voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg op vrijwel alle scholen, waaronder ook het Pax Christi College,  

zijn digitale examens waarvoor geen landelijk rooster bestaat. Het landelijke examenrooster voor deze leerwegen heeft alleen betrekking op schriftelijke examens die nog maar op een enkele school worden afgenomen.

 

Rekentoets

 

Hier vind je informatie over de rekentoets zoals hulpmiddelen, te laat komen en afwezigheid en oefenmogelijkheden

 

 

Examen en dyslexie

 

Hier vind je informatie over mogelijke voorzieningen bij de centraal digitale examens bb en kb als er sprake is van dyslexie.

 

Hier vind je informatie over mogelijke voorzieningen bij de centraal schriftelijke examen tl als er sprake is van dyslexie.

 

CPE Kunstvakken 2 beeldende vakken tl

 

Hier vind je informatie over het centraal praktisch examen (cpe).

 

 

 

Informatie over de eindexamens vmbo 2019

 

In het Informatieboekje Centraal schriftelijke en digitale examens 2019  is uitgebreide informatie over examenroosters, ook van de herkansingen, toegestane hulpmiddelen, regels die maken hebben met te laat komen en afwezigheid en een overzicht met belangrijke data  te vinden.

Het Informatieboekje wordt uitgereikt aan alle examenkandidaten.

Vanuit de digitale versie van het Informatieboekje kan doorgeklikt worden naar achtergrondinformatie. Het Informatieboekje is ook via e-mail verzonden naar alle examenkandidaten en hun ouders.

Op de website  mijneindexamen.nl ,die ook dit jaar weer beschikbaar is, is  veel informatie voor examenjaar 2018-2019 te vinden.