De kracht van Pax junior

 

De kracht van Pax junior is dat de lijntjes kort zijn. Als "kernteam Pax junior" hebben we oog en oor voor onze leerlingen. Daarmee creëren we een sfeer, die zowel voor de leerlingen als het personeel prettig is. Leerlingen voelen zich snel thuis en krijgen alle kans zich te ontwikkelen.

Ons onderwijs met o.a.: koersklassen, huiskamerklassen, carrousellessen, talentlessen, classics, verdiepingsuren kernvakken en buitenschoolse activiteiten biedt kansen aan de leerlingen om hun grenzen op velerlei gebieden te verleggen. Daarmee bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij.