Het team Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor,

dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Maak hiervoor een afspraak via ons bedrijfsbureau JGZ: 088 144 71 11.

 

De medewerkers van ons team zijn:

 

Ramona Tielkens

Jeugdarts

rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl

 

Warden Wolfert

Jeugdverpleegkundige

(06) 51 37 21 36

wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl

 

Edwin Mulder

Adviseur Gezonde School

(06) 50 65 84 34

emulder@ggdgelderlandzuid.nl