Decaan

https://paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net

Decaan havo / vwo: Mevr. F. Kerkhof

Emailadres: f.kerkhof@paxchristicollege.nl

  

Powerpoints:

Voorlichting profielkeuze 2020

Presentatie ouderavond 2019/2020, havo-5 en vwo-6

Voorlichting havo 4 en vwo 4 en 5 / loopbaanoriëntatie

Presentatie Hermien Miltenburg 2019

Presentatie september 2019 / ouders derdejaars leerlingen

 

Keuzebegeleiding op het Pax Christi College voor havo en vwo leerlingen

 

De profielkeuze in de derde klas

Er zijn vier profielen:

Cultuur en Maatschappij (CM) o.a. àkunstvakken, talen, geschiedenis, aardrijkskunde

Economie en Maatschappij (EM) o.a. àeconomie, bedrijfseconomie, taal, wiskunde

Natuur en Gezondheid (NG) ào.a. biologie, scheikunde, wiskunde

Natuur en Techniek (NT) ào.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde

De leerling wordt voorbereid op de profielkeuze door opdrachten uit Keuzeweb van de website www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net

De opdrachten hebben betrekking op het zelfbeeld, dus wie ben je, wat kun je en wat wil je. Daarnaast gaat de leerling kennismaken met het vervolgonderwijs en beroepen. Leerlingen van de havo bezoeken een hogeschool. Alle leerlingen maken een interessetest.

Belangrijk is dat de leerling zich bewust gaat worden van zijn/haar kwaliteiten en interesses. Daar is tijd voor nodig, onderzoek en reflectie.

Loopbaan oriëntatie in de bovenbouw havo/vwo

In de bovenbouw gaan we met havo leerlingen en vwo leerlingen verder in het keuzeproces. Het keuzeproces is op het Pax Christi college een handelingsdeel, dat betekent dat de leerling moet voldoen aan een aantal verplichtingen. 

In totaal vragen we aan de leerling om 7 of 8 activiteiten verspreid over de bovenbouw jaren uit te voeren. Activiteiten kunnen dan zijn, open dagen, voorlichtingsavonden over opleidingen of beroepen, meelopen met studie, interviewen van beroepsbeoefenaren etc. Van elke activiteit die gedaan wordt, vragen we een kort inhoudelijk verslag te schrijven, waarin de leerling terugkijkt op de activiteit. (reflectie)

Leerlingen krijgen van de decaan nogmaals uitleg (verdiepend) over het vervolgonderwijs, de bachelor – master structuur, de sectoren , de selectie studies etc. Vervolgens gaat de leerling een eerste zoekopdracht maken, op basis van hun interesses en kwaliteiten. Tenslotte maakt de leerling een planning van activiteiten die hij/zij dit jaar wil doen.

De mentor houdt het keuzeproces gedurende de schooljaren verder in de gaten en zal de leerling stimuleren om na te denken over het vervolgonderwijs. Als de leerling vastloopt in zijn/haar keuzeproces dan kan de leerling doorgestuurd worden naar de decaan. Een leerling mag ook zelf contact zoeken met de decaan en een gesprek aanvragen.

U als ouder bent in dat keuzeproces het belangrijkst, zeker in het begin. Samen in gesprek blijven over de toekomst, ondersteunen bij het plannen van open dagen, het samen bezoeken van open dagen. Belangrijk hierbij is dat u op de achtergrond aanwezig bent en vragen stelt aan uw zoon of dochter. Bijv. wat wil uw zoon of dochter te weten komen tijdens een open dag. Ook na afloop van een open dag is het goed om wat na te praten.

Daarnaast is de omgeving van de leerling belangrijk. Wie kent de leerling allemaal, via ouders, via vriendinnen/vrienden of sportclubs. Zijn er mensen die interessante beroepen hebben, kan de leerling daar contact mee krijgen voor informatie.

Tip voor leerling: neem bij elk bezoek een schrift mee en schrijf op wat je ervaart. Dus word je enthousiast van een bepaalde uitleg of opmerking. Schrijf dat op. Maar ook als je ergens een negatief gevoel bij krijgt.

 

Hoe pak je het keuzeproces aan?

 Allereerst ga je jezelf oriënteren door op internet te kijken, boeken, in je omgeving (netwerk)

 

 

Dan ga je verkennen door open dagen te bezoeken, voorlichtingsavonden, interviewen van

                     beroepsbeoefenaren etc.

 

 

 Daarna kun je gaan verdiepen door mee te lopen bij de studie of proefstuderen.


 

 Dan ga je met alle informatie die je hebt, de knoop door hakken en neem je een besluit en meld je jezelf

                      aan bij de opleiding

 

Interessante websites

 

www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net

 

www.studiekeuze123.nl (open dagen en interessetests)

 

www.startstuderen.nl (opleidingen, op kamers, financiën etc.)

 

www.youchooz.nl (opleidingen in de zorg/welzijn/sport)

 

www.duo.nl (aanvraag studiefinanciering, ov reiskaart, tegemoetkoming 18+)