Van de rector

 

Sporthal

Gisteren is in de gemeenteraad gesproken over een nieuwe sporthal in Druten. De huidige locatie tegenover het gemeentehuis verkeert in een dusdanige deplorabele staat, dat nieuwbouw dringend gewenst is. Er was aanvankelijk een lijst van tien mogelijke locaties. Voor de zomer was deze al teruggebracht tot vijf, waar Pax vmbo er een van is.

Er zijn gisteren 5 scenario’s gepresenteerd:
1. Renovatie van de huidige sporthal    ca € 2,5 miljoen
2. Nieuwbouw bij Pax vmbo                  ca € 7    miljoen
3. De Gelenberg, naast het zwembad   ca € 5,2 miljoen
4. De Gelenberg + nieuw zwembad      ca € 17  miljoen
5. De Gelenberg + compact zwembad  ca € 10  miljoen

Nieuwbouw op de huidige plek is geen optie. In de plannen is de verkoop van de grond begrepen die wordt ingeschat op ca € 1 miljoen. Bij scenario 2 komt de sporthal achter de school, ter hoogte van de fietsenstalling. Dat heeft tot gevolg dat het gehele schoolterrein en de omliggende terreinen worden vernieuwd, zodat er een nieuwe plek komt voor de fietsenstalling en er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers. Daarmee komt er ook een einde aan het rommelige, onverharde terrein achter de school.

Wij hebben scenario 2 deze zomer samen met de gemeente verkend. De directie heeft voorgesteld de verouderde gymnastieklokalen te slopen, zodat er meer ruimte overblijft op het plein en onze leerlingen gebruik kunnen maken van de moderne faciliteiten van de nieuwe sportzaal. Daarop heeft de gemeente voorgesteld de aula te betrekken bij het geheel, zodat deze kan worden gebruikt als buffer op momenten dat de sporthal buiten schooltijd intensief wordt gebruikt. Daarmee legt Pax de aula en de kantine terug in handen van de gemeente.

Communicatie

Ons is aanvankelijk gevraagd daar naar buiten toe nog geen mededeling over te doen. Vanaf het moment dat burgemeester Van Riswijk daar bij de openingsspeech op 6 oktober op zinspeelde, zijn we daar minder terughoudend in en hebben we het plan mondeling gedeeld met de medezeggenschapsraad. Nu dit onderwerp in het openbaar besproken wordt in de gemeenteraad, is het goed om dit met u te delen.

Samen

Wij zijn een groot voorstander van scenario 2. Sport is heel belangrijk voor Pax. Onze leerlingen spelen een grote rol in allerlei sportieve activiteiten in de regio. Daarvoor moeten ze zich op dat gebied goed kunnen ontwikkelen. De nieuw sporthal biedt ons veel betere faciliteiten dan de meer dan 40 jaar oude gymzalen die we nu hebben.
In dit scenario, stoot de school vele vierkante meters af. Dat drukt de exploitatiekosten wat betreft onderhoud en schoonmaak behoorlijk. We kunnen onze drie locaties in tijden van krimp en afname van leerlingen financieel alleen permitteren als we samenwerken en kosten gedeeld kunnen worden. Daar zetten we ons actief voor in. Dat leidt tot allerlei mooie verbindingen die het onderwijs beter en leuker maken.

Bereikbaarheid en veiligheid

Wat ons betreft is Pax vmbo ook de beste optie vanwege de bereikbaarheid en veiligheid. Veel ouders fietsen om die reden met hun kinderen mee naar de Gelenberg. Met een mooie sporthal bij Pax vmbo is de bereikbaarheid en veiligheid optimaal. De locatie ligt op loopafstand van het centrum en is gesitueerd aan twee doorgaande wegen. Er is een bushalte voor de deur. Beter kun je het niet hebben.

Vervolg

Bij dit scenario moeten natuurlijk nadere afspraken worden gemaakt over het gebruik van de sporthal, de aula, de kantine en over de financiën. Vanzelfsprekend worden gymnastiekdocenten en de medezeggenschapsraad betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen en de besluitvorming. Maar nu even afwachten of gemeenteraadsleden dit ook de beste optie vinden voor onze gemeente. Wij denken graag een beetje mee.