Privacy

 

 

Deze weken wordt er in de media veel aandacht besteed aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf volgende week vrijdag 25 mei 2018 geldt voor alle bedrijven en organisaties binnen Europa. Duidelijk is dat veel organisaties, zoals sportverenigingen en bedrijven er nog klaar niet voor zijn. Het bewust en verantwoord omgaan met vertrouwelijke gegevens van leerlingen, collega’s en ouders wordt ook voor onze school een grote inspanning voor ons allen. Daar wijd ik nu voor het eerst deze bijdrage aan. Gelukkig is er daarnaast al veel gedaan. Er is een protocol en een functionaris. 

Aan de hand van een checklist van Kennisnet en de VO-raad is op het bestuursbureau een plan van aanpak en stappenplan opgesteld. Daaruit zijn een aantal documenten voortgekomen waarvan er twee onlangs zijn vastgesteld:

  • Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) Alliantie VO (d.d. 6 april 2018)
  • Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken Alliantie VO
    (d.d. 6 april 2018)

In april is er een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij zal  in principe op de dinsdag t/m de vrijdag op het bestuursbureau aanwezig zijn. Hij coördineert alle werkzaamheden en is vraagbaak voor de scholen. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van privacy. We hebben onlangs kennisgemaakt en de belangrijkste zaken zijn doorgesproken. In april is de nieuwe verordening besproken in de vergadering van de medezeggenschapsraad en ook het personeel is via het bulletin geïnformeerd.

We zullen zorgvuldiger omgaan met privacygevoelige gegevens, maar dat maakt het er niet makkelijk of leuker op. Zo bleek voor de meivakantie dat voor het publiceren van de geslaagde kandidaten in de krant al deze kandidaten een schriftelijke verklaring moeten hebben ondertekend. Daarom hebben vrijwel alle scholen in de regio, waaronder Pax, besloten daar voor één keer van af te zien. Een enkele school was zo handig dat onderdeel te maken van de verklaring bij het schoolexamen. Wij proberen dat volgend jaar ook zo op te lossen, maar als te veel leerlingen niet akkoord zijn, krijg je een heel scheef beeld van de uitslag en dat willen we vermijden. Dat wordt dus nog even puzzelen. Datzelfde geldt voor het samenstellen van de nieuwe schoolgids met heel veel foto’s. Dat wordt op deze manier nog een hele klus.

We hebben deze week gemerkt dat de lange meivakantie de leerlingen en personeelsleden goed heeft gedaan. Het was ook prachtig weer. De examens zijn zonder problemen van start gegaan. We hopen dat onze leerlingen met de komende Pinksterdagen een goede balans kunnen vinden tussen ontspanning en een goede voorbereiding op het examen. Heel veel succes!

Lex van Drongelen