Alle ouders die contributie betalen, zijn automatisch lid van de oudervereniging van het Pax Christi College.

Uit de leden wordt een bestuur (de ouderraad) gekozen dat invulling geeft aan de doelstelling van de oudervereniging.
Het streven is dat in de ouderraad ouders van leerlingen vanuit alle leerjaren en niveaus zijn vertegenwoordigd.
De ouderraad komt in principe zes keer per jaar bijeen, waarbij de directie vertegenwoordigd is.

De Ouderraad:

 • Verbindt ouders met de schoolleiding en medezeggenschapsraad.
 • Geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de schoolleiding en aan de medezeggenschapsraad over schoolzaken die ouders aangaan.
 • Werkt mee aan PR-activiteiten van de school: de ouderraad is vertegenwoordigd op open dagen en voorlichtingsactiviteiten.
 • Sponsort op verzoek van leerlingen en docenten een (financiële) bijdrage aan éénmalige projecten binnen het Pax Christi College.


Wat zijn onze doelen? 

 • Bijdragen aan het versterken van het Pax Christi College als een prettige en veilige school
 • Actief meedenken over het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. www.dehuiswerkhulp.nl
 • Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school.
 • Bevorderen van sociaal-culturele activiteiten door en voor leerlingen buiten het normale programma. 

 

Hoe realiseren we onze doelen? 

 • Tijdens onze vergaderingen bespreken we met de schoolleiding actuele thema's.
 • We organiseren thema-avonden over aansprekende onderwerpen.
 • We willen benaderbaar zijn voor leerlingen, ouders en docenten. 

Ouders die geïnteresseerd zijn in het werk van de ouderraad kunnen zich hiervoor opgeven. Het is altijd mogelijk een vergadering bij te wonen, om te kijken of de ouderraad iets voor u is. Op de open dag zijn wij ook vertegenwoordigd; ook dan kunt u ons aanspreken.

Contact met de Oudervereniging:  oudervereniging@paxchristicollege.nl

Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad, bestaat momenteel uit: 

 

 

Voorzitter: Judith Mangel
Secretaris: Özlem Yildirim
Penningmeester: Laura van den Heuvel
   
Algemene leden: Dirk Jan Remijn
  Angelique Verploegen
  Esther van Oijen
  Orianda van den Brink
  Mirjam van Gelder
  Wouter van Baal
  Charlotte Mulders
   
 

 

 

Contributie

De contributie van de oudervereniging wordt verrekend via de ouderbijdrage.