Opleiden en Onderzoek

 

Het Pax Christi College vindt het vanzelfsprekend dat je als school aankomende leraren ruimte biedt om te leren. Daarom werken we als opleidingsschool samen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Docenten Academie. Leren is waar het in het onderwijs immers om draait. Niet alleen leerlingen leren op onze school maar ook studenten én docenten. Studenten brengen nieuwe ideeën de school binnen en door onderzoek door studenten en docenten te stimuleren en te ondersteunen werken we continu aan de verbetering van onze onderwijspraktijk.

Natuurlijk mag het opleiden van studenten niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs dat we onze leerlingen bieden. Daarom worden de studenten intensief begeleid door onze schoolpracticumdocenten en krijgen zij ondersteuning vanuit een algemeen begeleidersteam dat bestaat uit medewerkers van het Pax Christi College en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Radboud Docenten Academie. Bovendien houdt de afdelingsleider altijd de vinger aan de pols.

Meer informatie over onze rol als opleidingsschool is te vinden via www.professioneleopleidingsschool.nl.

Bij vragen kunt u via e-mail contact opnemen met onze stagecontactpersoon, mevr. Hedi Jansen via h.jansen@paxchristicollege.nl