Contactpersonen klachten
 

Pax Junior
 

Pax Havo/Vwo
 

 

Pax Vmbo
Dhr. F.S.N. Mulders


 

 

Externe vertrouwenspersonen:

Mevr. Femke de Leeuw

Tel. GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 73 30  

e‐mail: FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl

 

Regionale Klachtencommissie voor Nijmegen e.o.

Voorzitter: Dhr. K. van Kampen   Postbus 40020, 

6504 AA Nijmegen

 

Inspectie van het Onderwijs

Telefoon:  0800 ‐8051 (voor leerlingen en ouders)  Telefoon:  088‐6696060 (voor scholen)

info@owinsp.nl | www.onderwijsinspectie.nl

 

Vertrouwensinspecteurs : 0900 ‐ 1113111

 Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen,  docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school ernstige problemen voordoen op het gebied van:

-              (seksuele) intimidatie en misbruik;

-              Discriminatie

-              Religieus of politiek extremisme

-              Lichamelijk of psychisch geweld

-              Grove pesterijen

De vertrouwensinspecteur adviseert en informeert. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

 

 

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens, regio Nijmegen

Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen