Leerlingenraad (LLR) van het Pax Christi College.

De leerlingenraad (LLR) van het Pax Christi College bestaat uit een groep actieve leerlingen, bij voorkeur uit alle afdelingen van het onderwijs en uit elk leerjaar, met als doel de belangen van alle leerlingen te behartigen en ervoor te zorgen dat alle leerlingen een zo prettig mogelijke tijd hier op school hebben. Wij willen de leerlingen zo veel mogelijk betrekken bij zaken op school die hen aangaan.

Wij zijn de schakel tussen schoolleiding en leerling.
 

Wie zitten er in de Leerlingenraad?

De leerlingenraad wordt opnieuw samengesteld.

 

Wat doen we?

 

Wij komen ongeveer één keer per maand bij elkaar om aan de hand van een vooraf opgestelde agenda eventuele opmerkingen of klachten te bespreken die wij dan, indien nodig, kunnen voorleggen aan de directie.

Enkele projecten waar wij mee bezig zijn (geweest):

  • De Valentijnsactie
  • Sinterklaasviering
  • Acties voor het goede doel (Glazen Huis)
  • Verzorgen eindexamen presentjes
  • In samenwerking met -  en op initiatief van de leerlingengeleding van de MR samenstellen van enquêtes over ervaringen met bepaalde vakken
  • Informatie verstrekken op open dagen

Iets anders waar de LLR zich nu volop mee bezig houdt is de herziening van het leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is eigenlijk het beste te vertalen met 'een grondwet voor de leerlingen'. Hierin staan alle rechten en plichten van de leerlingen. Heb jij een klacht over bijvoorbeeld het lesrooster, vieze toiletten of het klimaat in de school of heb jij een goed idee wat wij zeker moeten horen? Laat het ons dan weten, wij zijn altijd geïnteresseerd! Je kunt iemand van ons aanspreken, of een mailtje sturen naar leerlingenraad@edupcc.nl

Enthousiast geworden?

Wij zijn op zoek naar jou!! Lid zijn van de Leerlingenraad is behalve leuk en gezellig ook heel leerzaam. Bovendien vergroot het jouw inspraak en die van de andere leerlingen in de school aanzienlijk! Kom eens een kijkje nemen tijdens een van onze vergaderingen en wordt lid!