Het team Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor,

dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Maak hiervoor een afspraak via ons bedrijfsbureau JGZ: 088 144 71 11.

 

De medewerkers van ons team zijn:

 

Jeugdarts: Ramona Tielkens

rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl

 

 

Jeugdverpleegkundige: Anneke Jansen

ajansen@ggdgelderlandzuid.nl

telefoon: 06-51304812