vakken

vakafkorting

               
Bme Bme Bme Mens en ecologie            
Bmg Bmg Bmg Mens en gezondheid          
Bmo Bmo Bmo Mens en ondernemen          
Bmt Bmt Bmt Mens en techniek            
XLT XLT Talent XLT Talentenstroom XLT            
Xa&p Xa&p Xa&p A&P XL              
Xbus Xbus Xbus business XL            
Xcu Xcu Xcu cultuur XL            
Xsp Xsp Xsp sport XL              
Xspo Xspo Xspo sport XL              
Xtk Xtk Xtk techniek XL            
ak ak aardrijkskunde aardrijkskunde            
akc akc akc kcv voor gymnasium leerlingen        
avo avo avo avo vakken lwoo klassen          
bb bb bouwbreed bouw-breed 626 bb          
bevm bevm bevm bewerken en verbinden van materialen (pie)      
bfun bfun bfun bouwen vanaf de fundering (bwi)        
bg bg bg begeleiding            
bha bha beeldend-ha kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/handenarbeid  
bi bi biologie biologie              
biol biol biologie biologie              
bpbv bpbv bpbv bouwproces en voorbereiding (bwi)        
bsm bsm bsm bewegen, sport en maatschappij        
bte bte beeldend-te kunstvakken II beeldende vakken-tekenen      
bv bv beeld.vorming beeldende vorming            
bwi bwi bwi bouw, wonen en interieur          
ckv ckv ckv culturele en kunstzinnige vorming        
cla cla classics klassieke talen            
cm cm profiel cm profiel cm            
dr dr drama drama              
du du Duits Duitse taal            
dutl dutl Duits Duitse taal en literatuur          
e&o e&o e&o economie en ondernemen          
ec ec economie economie            
econ econ economie economie            
em em profiel em profiel em            
en en Engels Engelse taal            
enc enc Cambr Engels Cambridge Engels derde klassen        
entl entl Engels Engelse taal en literatuur          
entlc entlc Cambr Engels Cambridge Engels tweede fase        
fa fa Frans Franse taal            
fatl fatl Frans Franse taal en literatuur          
fi fi filosofie filosofie              
ges ges geschiedenis geschiedenis            
gr gr Grieks Grieks onderbouw            
grkc grkc Grieks Griekse taal en cultuur          
gs gs gesch/staatsinr geschiedenis en staatsinrichting        
gsv gsv gsv Geschiedenis VMBO bovenbouw        
ha ha ha Handel en administratie          
hmvb hmvb hmvb hout en meubelverbindingen (bwi)        
ict ict ict Informatie en commnicatie technologie        
in in Informatica informatica            
insm insm insm installeren en monteren (pie)          
kcv kcv kcv klassieke culturele vorming          
kubv kubv kunst beeldend kunst (beeldende vormgeving)        
kumu kumu kunst muziek kunst (muziek)            
kv1 kv1 kunstv I kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)        
kv2 kv2 kunstvakken2 kunstvakken 2            
la la Latijn Latijn onderbouw            
lakc lakc Latijn Latijnse taal en cultuur          
lo lo lo lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)      
lo2 lo2 lo2 lichamelijke opvoeding 2          
lob lob lob LoopbaanoriĆ«ntatie            
log log log magazijnl (eo)            
m&o m&o m&o management en organisatie          
ma ma mijleer maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)      
ma2 ma2 mijleer II maatschappijleer II            
maat maat mijleer maatschappijleer            
mact mact mact mens en activiteit (zw)          
mas mas mas Maatschappelijke stage en Brugerschap        
me me me Metalectro            
mgez mgez mgez mens en gezondheid (zw)          
mhb mhb m.h.b machinale houtbewerking          
mm mm mm mens en maatschappij          
mna mna mna mens en natuur            
mnt mnt mnt Mentoruur            
momg momg momg mens en omgeving (zw)          
mu mu muziek muziek              
mzrg mzrg mzrg mens en zorg (zw)            
na na natuurkunde natuurkunde            
nag nag nag natuurkunde gymnasium          
nat nat natuurkunde natuurkunde            
ne ne Nederlands Nederlandse taal            
netl netl Nederlands Nederlandse taal en literatuur          
ng ng profiel ng profiel ng            
nieuw nieuw                  
nlt nlt nlt natuur, leven en technologie          
ns ns ns Natuurkunde Scheikunde          
nsk1 nsk1 nask I natuur- en scheikunde I          
nsk2 nsk2 nask II natuur- en scheikunde II          
nt nt profiel nt profiel em            
ontw ontw ontw ontwerpen en maken (pie)          
pie pie cultuur XL produceren, installeren en energie        
pso pso pso Praktische sektor orientatie          
re re rekenen rekenen onderbouw          
rt2f rt2f rekenen rekenen vmbo 2f            
rt3f rt3f rekenen rekenen hv            
sce sce science science              
schk schk scheikunde scheikunde            
sec sec sec secretarieel (eo)            
sk sk scheikunde scheikunde            
sp sp spaans spaans              
sptl sptl Spaans Spaanse taal en literatuur          
st st st studieles              
sta sta statistiek statistiek econasium          
tk tk tk techniek              
tp tp tp Theorie plus            
vtf vtf vtf voorbereiding tweede fase          
wi wi wiskunde wiskunde 153 wi          
wisa wisa wiskunde A wiskunde A 1024 wisA          
wisb wisb wiskunde B wiskunde B 1025 wisB          
wisc wisc wiskunde C wiskunde C 1026 wisC          
zw zw zorg en welzijn zorg & welzijn            
zwb zwb zorgwelbreed zorg en welzijn breed